ΒΥΝΕΣ ΠΡΟΖΥΜΙΑ
BALMAR SAUER FLUSSIG
Προζύμι υγρό
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΚΙΛΑ
MALTOLITO ROGOMALT FLUIDO
Βύνη υγρή
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 ΚΙΛΑ