ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
CHOCOPEN RUBENS BLACK
Ράβδοι υγείας 20cm 120τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
CHOCOPEN RUBENS WHITE
Ράβδοι λευκής 20cm 120τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
CHOCOPEN VANGOGH MARBLE
Ράβδοι υγείας & λευκής 20cm 120τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
CHOCOPEN PICASSO STRIPE
Ράβδοι λευκής & υγείας 20cm 120τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
CHOCOPEN REMBRANDT STRIPE
Ράβδοι υγείας & λευκής 20cm 120τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
CHOCOPEN PISSARRO WHITE
Ράβδοι λευκής & υγείας 20cm 120τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
CHOCOPEN RAFAEL FRAGOLA
Ράβδοι λευκής 20cm 120τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
CHOCOPEN CEZANNE PISTACHIO
Ράβδοι λευκής 20cm 120τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
CHOCOPEN LIME GREEN
Ράβδοι λευκής 20cm 120τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BARBARA SQUARE SUKO
Πλακάκια υγείας 4,5x4,5cm 300τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BARBARA SQUARE BLACK
Τετράγωνα υγείας 6,4/4,4/2,3cm 60τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BARBARA PASSAT RIGE
Κυρτά υγείας & λευκής 4,5x4,5cm 145τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BARBARA ALPS TRIANGLES
Τρίγωνα υγείας, γάλακτος & λευκής 8x3cm 132τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BARBARA CARRARA LINEA
Τρίγωνα υγείας & λευκής 5,5 x3,5cm 450τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BARBARA CARRARA PUNTA
Τρίγωνα υγείας & λευκής 5,5 x3,5cm 490τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BARBARA CARRARA CRIMA
Τρίγωνα υγείας & λευκής 5,5 x3,5cm 450τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BARBARA ARTIST MARBLE
Σχέδια λευκής & υγείας 6x4cm 220τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BARBARA FILIGRANES CHOCO
Σχέδια υγείας 5,5cm 600τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BARBARA FILIGRANES WHITE
Σχέδια λευκής 5,5cm 610τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BARBARA MARBLE ROMBUS
Ρόμβοι λευκής & υγείας 6x3,5cm 390τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΤΕΜΑΧΙΑ
BARBARA MARBLE TRIANGLE
Τρίγωνα λευκής & υγείας 5,5x3,5cm 450τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΤΕΜΑΧΙΑ
BARBARA MARBLE SQUARE
Πλακάκια λευκής & υγείας 4x4cm 390τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BARBARA FILIGRANES MARBLE
Σχέδια λευκής & υγείας 5,5cm 575τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BARBARA HARMONY SET
Σχέδια υγείας 3,8x3,8cm/4x4cm 245τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BARBARA FULL MOON
Μπάλες λευκής Ø2,7cm 49τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BARBARA SUN SHINE
Μπάλες λευκής Ø2,7cm 49τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BARBARA BLACK PEPPER
Μπάλες λευκής Ø2,7cm 49τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BULO BIANCA MARGARITA
Λουλούδια λευκής Ø3cm 160τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BARBARA FLOWERS SPRING
Λουλούδια υγείας Ø3cm 252τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BULO MARGARITAS COLORES
Λουλούδια λευκής Ø3cm 160τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BULO FINEFLOWERS BLACK
Σχέδια υγείας Ø4,5cm 84τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BULO FINEFLOWERS WHITE
Σχέδια λευκής Ø4,5cm 84τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BULO FINEHOLES BLACK
Σχέδια υγείας Ø4,5cm 84τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BULO FINEHOLES WHITE
Σχέδια λευκής Ø4,5cm 84τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BULO FINECIRCLE BLACK
Σχέδια υγείας Ø4,5cm 84τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BULO FINECIRCLE WHITE
Σχέδια λευκής Ø4,5cm 84τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BULO EXLUSIVE BLACK
Μπάλες υγείας Ø3cm 126τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BULO EXLUSIVE WHITE
Μπάλες λευκής Ø3cm 126τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BULO BOLAS BLACK
Μπάλες υγείας Ø3cm 126τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BULO BOLAS WHITE
Μπάλες λευκής Ø3cm 126τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BULO SEVILLA BLACK
Μπάλες υγείας Ø3cm 126τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BULO SEVILLA WHITE
Μπάλες λευκής Ø3cm 126τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BULO BASTONES BLACK
Ράβδοι υγείας 12,5x0,6cm 630τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BULO BASTONES WHITE
Ράβδοι λευκής 12,5x0,6cm 630τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BULO AROS BLACK
Κύκλοι υγείας Ø6,3/4,5/2,7cm 420τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BULO AROS WHITE
Κύκλοι λευκής Ø6,3/4,5/2,7cm 420τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BULO ABANICO BLACK
Βεντάλιες υγείας 7,4x4,8cm 210τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BULO ABANICO WHITE
Βεντάλιες λευκές 7,4x4,8cm 210τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BULO AZULEJO BLACK
Πλακάκια υγείας 3,2x3,2cm 560τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BULO CAREL BLACK
Πλακάκια υγείας 4x4cm 366τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BULO CAREL WHITE
Πλακάκια λευκής 4x4cm 366τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BULO LOSAN BLACK
Ρόμβοι υγείας 6x4cm 378τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BULO LOSAN WHITE
Ρόμβοι λευκής 6x4cm 378τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BULO LUNA BLACK
Τρίγωνα υγείας 4,7x3,1cm 672τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BULO LUNA WHITE
Τρίγωνα λευκής 4,7x3,1cm 672τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BULO TARIN WHITE
Τρίγωνα λευκής 3,5x3,5cm 448τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BULO RUBI BLACK
Πλακάκια υγείας 3,2x3,2cm 560τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BULO RUBI WHITE
Πλακάκια λευκής 3,2x3,2cm 560τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BULO ARABESCA BLACK
Κουτάλια υγείας 10x2,5cm 192τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BULO ARABESCA WHITE
Κουτάλια λευκής 10x2,5cm 192τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BULO LAPICES COLORES
Μολύβια λευκής 8x1cm 360τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
BULO TIRAMISU WHITE
Οβάλ λευκής 4,7x2,4cm 490τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
SPIRELI DARK CHOCOLATE
Σπιράλ υγείας 14x0,4cm 24τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
SPIRELI WHITE CHOCOLATE
Σπιράλ λευκής 14x0,4cm 24τμχ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ