ΦΟΡΜΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
MOULE CARRES CARRE4
Καλούπι τούρτας 18x18xh4,5cm
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
MOULE MICRON ROND1
Καλούπι τούρτας Ø19,5xh4,5cm
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
MOULE COURON COURONNE1
Καλούπι τούρτας Ø19,5xh4,5cm
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
MOULE RONDES CARRE5
Καλούπι τούρτας 18x18xh4,5cm
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
MOULE CITY BUCHE17
Καλούπι κορμού 50x8,5xh8cm
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
MOULE SILLON BUCHE18
Καλούπι κορμού 50x7,5xh6,7cm
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
MOULE CINQUE BUCHE5
Καλούπι κορμού 56x8,5xh6,5cm
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
MOULE HUITE BUCHE8
Καλούπι κορμού 51x8xh6,5cm
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
MOULE MACARON BUCHE7
Καλούπι κορμού 56x7xh9cm
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
MOULE ORIGAMI BUCHE16
Καλούπι κορμού 50x7,5xh6,8cm
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
MOULE VAGUE BUCHE12
Καλούπι κορμού 50x8,5xh7,5cm
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
MOULE DECOUP BUCHE15
Καλούπι κορμού 50x8xh7cm
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
MOULE DROITE BUCHE2
Καλούπι κορμού 50x6,5xh6,5cm
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
CREATIONS WOOD CHRISTMAS DECORATIONS
Καλούπι κορμού 35x8,5xh6,5cm
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
CREATIONS MONTBLANC CHRISTMAS DECORATIONS
Καλούπι κορμού 50x8xh8cm
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
CREATIONS SAPINS CHRISTMAS DECORATIONS
Καλούπι δέντρο 28x19cm
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
CREATIONS IGLOO CHRISTMAS DECORATIONS
Καλούπι ιγκλού Ø20xh12,5cm
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
CREATIONS ETOILES CHRISTMAS DECORATIONS
Καλούπι αστέρι 23,5x20cm
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΣΕΤΙΝΑ