ΚΑΣΤΑΝΑ
DESCOURS CREME MARRON
Κάστανο κρέμα 1kg
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΔΟΧΕΙΟ
DESCOURS PATE MARRON
Κάστανο πάστα 0,9kg
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΔΟΧΕΙΟ
DESCOURS SYRUP MARRON
Κάστανο σιρόπι 1kg
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΔΟΧΕΙΟ