ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΣΚΕΥΗ
CERAMICA ENVASA BROWN
Κεραμικό καφέ Ø12xh3cm
Συσκευασία: 44 ΤΕΜΑΧΙΑ
CERAMICA ENVASA BLACK
Κεραμικό μαύρο Ø12xh3cm
Συσκευασία: 44 ΤΕΜΑΧΙΑ
CERAMICA ENVASA WHITE
Κεραμικό λευκό Ø12xh3cm
Συσκευασία: 44 ΤΕΜΑΧΙΑ
CERAMICA VOLVER BROWN
Κεραμικό καφέ Ø10,5xh7cm
Συσκευασία: 48 ΤΕΜΑΧΙΑ
CERAMICA VOLVER BLACK
Κεραμικό μαύρο Ø10,5xh7cm
Συσκευασία: 48 ΤΕΜΑΧΙΑ
CERAMICA FLABEN BROWN
Κεραμικό καφέ Ø9xh5cm
Συσκευασία: 40 ΤΕΜΑΧΙΑ
CERAMICA FLABEN BLACK
Κεραμικό μαύρο Ø9xh5cm
Συσκευασία: 40 ΤΕΜΑΧΙΑ
CERAMICA BELINA BROWN
Κεραμικό καφέ Ø25xh5cm
Συσκευασία: 7 ΤΕΜΑΧΙΑ
CERAMICA BELINA BLACK
Κεραμικό μαύρο Ø25xh5cm
Συσκευασία: 7 ΤΕΜΑΧΙΑ