ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ
MARVEL BITTER CHOCOLA
Μπίτερ απομίμηση
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΚΙΛΑ
MARVEL CHOCO CHOCOLA
Σοκολάτα απομίμηση
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΚΙΛΑ
MARVEL LATTE CHOCOLA
Γάλακτος απομίμηση
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΚΙΛΑ
MARVEL BIANCA CHOCOLA
Λευκή απομίμηση
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΚΙΛΑ
TRENTY BITTER CHOCOLA
Μπίτερ απομίμηση
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΚΙΛΑ
TRENTY CHOCO CHOCOLA
Σοκολάτα απομίμηση
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΚΙΛΑ
TRENTY MILKO CHOCOLA
Γάλακτος απομίμηση
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΚΙΛΑ
TRENTY BIANCO CHOCOLA
Λευκή απομίμηση
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΚΙΛΑ
ULTRA CHOCO COMPOUND
Σοκολάτα απομίμηση
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 ΚΙΛΑ
ULTRA MILKA COMPOUND
Γάλακτος απομίμηση
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 ΚΙΛΑ
ULTRA WHITE COMPOUND
Λευκή απομίμηση
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 ΚΙΛΑ