ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ
MARVEL BITTER CHOCOLA
Μπίτερ απομίμηση
Συσκευασία: 10 ΚΙΛΑ
MARVEL CHOCO CHOCOLA
Σοκολάτα απομίμηση
Συσκευασία: 10 ΚΙΛΑ
MARVEL LATTE CHOCOLA
Γάλακτος απομίμηση
Συσκευασία: 10 ΚΙΛΑ
MARVEL BIANCA CHOCOLA
Λευκή απομίμηση
Συσκευασία: 10 ΚΙΛΑ
TRENTY BITTER CHOCOLA
Μπίτερ απομίμηση
Συσκευασία: 20 ΚΙΛΑ
TRENTY CHOCO CHOCOLA
Σοκολάτα απομίμηση
Συσκευασία: 20 ΚΙΛΑ
TRENTY MILKO CHOCOLA
Γάλακτος απομίμηση
Συσκευασία: 20 ΚΙΛΑ
TRENTY BIANCO CHOCOLA
Λευκή απομίμηση
Συσκευασία: 20 ΚΙΛΑ
ULTRA CHOCO COMPOUND
Σοκολάτα απομίμηση
Συσκευασία: 15 ΚΙΛΑ
ULTRA MILKA COMPOUND
Γάλακτος απομίμηση
Συσκευασία: 15 ΚΙΛΑ
ULTRA WHITE COMPOUND
Λευκή απομίμηση
Συσκευασία: 15 ΚΙΛΑ